Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Mistrzostwa Oleśnicy w Lekkiej Atletyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN MISTRZOSTW OLEŚNICY W LEKKIEJ ATLETYCE
 
 
I   CEL 
 
- popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku,
- przestrzeganie zasad fair play w czasie rywalizacji sportowej,
- integracja miłośników lekkiej atletyki oraz zachęcanie ich do systematycznego treningu sportowego,
-  propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
 
II    ORGANIZATOR
 
MIKS Junior w Oleśnicy, WKS Oleśniczanka w Oleśnicy.
 
III   TERMIN I MIEJSCE
 
19.05. 2018 r. godzina 11:00 – stadion lekkoatletyczny przy ulicy Brzozowej w Oleśnicy.
 
IV   KATEGORIE WIEKOWE 
 
Bieg na dystansie 600 m K - rocznik 2003 - 2004
Bieg na dystansie 600 m M - rocznik 2003 - 2004
Bieg na dystansie 600 m K - rocznik 2005 - 2006
Bieg na dystansie 600 m M - rocznik 2005 - 2006                                                                                                                                                                                                                                       
Bieg główny - mistrzostwa Oleśnicy amatorów
                        - na dystansie 5000 m K OPEN
                        - na dystansie 5000 m M OPEN
/Na dystansie 5000 m K i M uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach: - OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn. Jest możliwość startu kobiet i mężczyzn, którzy skończyli 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego/.
 
V   ZGŁOSZENIA
 
1. Zapisy do biegu głównego na dystansie 5000 m odbywać się będą na portalu firmy Datasport pod linkiem
do dnia 12.05.2018r. do godz. 24:00. Limit uczestników biegów na dystansie 5000 m K - 30 osób, na dystansie 5000 m M - 30 osób. Na liście startowej będą umieszczone tylko osoby, które zgłosiły się w powyższy sposób. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane w formie elektronicznej aż do momentu osiągnięcia limitu uczestników.
2. Zapisy zawodników do biegów dzieci starszych i młodzików w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach 9:00 - 11:00. 
3. Każdy zawodnik zobowiązany jest przy odbiorze numeru startowego do okazania oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna zawierającego informację o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także w relacjach prasowych i internetowych (załącznik – zgoda rodziców/opiekunów prawnych).
 
 
VI UCZESTNICTWO
 
1. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości, aktualne badania lekarskie lub zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w zawodach. Odpowiedzialność za to ponoszą opiekunowie ekip lub sami zainteresowani.
 2. Stosowne oświadczenie należy składać w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Numery startowe i kartki startowe pobieramy w sekretariacie zawodów.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
5. Organizatorzy a także osoby współpracujące z nimi oraz związane z przeprowadzeniem i organizacją biegów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po biegu.
6. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rocznik, dystans, przynależność klubową lub szkolną.
7. Odbiór numerów /tylko dla biegów na dystansie 5000 m/ oraz kartek startowych /inne biegi/ w biurze zawodów w godzinach 9:00 – 11:00.
8. Zawodnik zobowiązany jest przypiąć numer startowy z przodu w widocznym miejscu.
9. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
 
 
VII NAGRODY
 
Trzej pierwsi zawodnicy każdego biegu dzieci starszych i młodzików w swojej kategorii otrzymają dyplomy oraz upominki. Dekoracje odbędą się po zakończeniu każdego biegu.           
Osoby sklasyfikowane w biegu na dystansie 5000 m na miejscach 1-3 w klasyfikacji OPEN K i M otrzymają medale. Wszyscy zawodnicy biegu na po minięciu linii mety otrzymują pamiątkowy dyplom.
 
VIII   BIURO ZAWODÓW
 
Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9:00 w dniu zawodów w budynku trybuny /pomieszczenie sędziowskie/ na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Brzozowej w Oleśnicy. Uczestnicy zawodów winni posiadać dowody tożsamości i karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi lub zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w zawodach. 
 
IX KOSZT
 
Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych dojazdem, wyżywieniem i zakwaterowaniem.
 
X ODWOŁANIA
 
Sprawy sporne rozstrzygać będzie powołana na zawodach Komisja Odwoławcza.
 
 
 
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
- uczestników obowiązują zasady fair-play podczas trwania zawodów,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- każdy winien zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania pod rygorem dyskwalifikacji,
- za rzeczy zagubione podczas biegów organizator nie odpowiada,
- wyniki końcowe będą zamieszczone na stronie internetowej www.miksjunior.cba.pl oraz w oleśnickich mediach internetowych i prasie lokalnej,
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
-    kontakt dodatkowy pod nr telefonów: 601507168; 694877921; 504227201; 505151955
 
 
 
XII PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

źródło: Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy Junior w Oleśnicy

 

powrót do aktualności

2018-05-08 Przeslij link Wyświetleń: 199

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015