Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Informacja o sesji

Informujemy, że XXXIX sesja V kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się dnia  18 grudnia 2017 r., o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10.

Porządek obrad:
1.       Powitanie.
2.       Otwarcie sesji.
3.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.       Przyjęcie porządku obrad.
5.       Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
6.       Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach.
7.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 – 2031 i jej przegłosowanie.
8.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r. i jej przegłosowanie.
9.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. i jej przegłosowanie.
10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031 i jej przegłosowanie.
11.   Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z objaśnieniami.
12.   Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
13.   Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14.   Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
15.   Dyskusja nad wniesionymi poprawkami ich przegłosowanie.
16.   Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018.
17.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2018 i jej przegłosowanie.
18.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2018 – 2020 i jej przegłosowanie.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2018 i jej przegłosowanie.
20.   Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Bierutowie i jej przegłosowanie.
21.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania i jej przegłosowanie.
22.   Interpelacje i zapytania radnych.
23.   Wnioski i oświadczenia.|
24.   Komunikaty.
25.   Zamknięcie sesji.

 

powrót do aktualności

2017-12-04 Przeslij link Wyświetleń: 281

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015