Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Powiat Oleśnicki Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalny Kanał
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Trasy rowerowe
 

Aktualne informacja dot. koronawirusa

Powiat
Starostwo
Edukacja
Turystyka
Akty prawne
Inwestycje
Apteki

Pomoc Prawna

Rozpoczęcie wdrażania e-usług powiatowych

 

 

 

 

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy rozpoczął się proces wdrożenia zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienia zasobów geodezyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zaawansowanych usług powiatowych oraz utworzenie i udostępnienie danych zasobów geodezyjnych realizowanych przez działania: zakup, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych, aktualizacja i rozszerzenie danych zasobów geodezyjnych, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla urzędników. W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP.

Zaplanowany został zakup bezterminowych licencji i wdrożenie 8 nowych, elektronicznych systemów teleinformatycznych dotyczących:
- dialogu społecznego, który umożliwi prowadzenie konsultacji społecznych w  formie elektronicznej oraz zapewni możliwość przeprowadzania analiz na bazie otrzymanych wyników,
- komunikacji mobilnej, który umożliwi cyfryzację komunikacji klientów ze Starostwem z poziomu urządzeń mobilnych, 
- workflow, który umożliwi obsługę i wsparcie realizacji wszystkich usług udostępnionych drogą elektroniczną, w tym tych związanych z udostępnieniem informacji publicznej, wspierać będzie zarządzanie informacją i dokumentacją w urzędzie, 
- wsparcia procesów uzgadniania dokumentacji projektowej, 
- analitycznego, który dostarczy funkcjonalności z zakresu raportowania, analizy danych i statystyki; 
- zarządzania projektami, będzie wykorzystywane do komunikacji i realizacji współpracy z jednostkami podległymi Starostwu jak i w ramach współpracy pomiędzy wydziałami Starostwa, jego wykorzystanie zapewni spójność pracy nad różnymi decyzjami, 
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, który będzie wspierał realizację procesów biznesowych powiązanych z w/w obszarem, system w sposób automatyczny będzie generował szablony umów oraz inne dokumenty, które będą zgodne z przepisami prawa, zapewni całkowitą obsługę spraw, które będą powiązane z usługą ogłaszania konkursów,
- systemu budżetowego w zakresie planowania i sprawozdawczości zaangażowania środków budżetowych, zapewniając jawność i przejrzystość finansów publicznych. 

Przeprowadzona zostanie analiza obecnych   procedur i dokumentów, przygotowane ustandaryzowane projekty dokumentów dla e-Usług i konfiguracja ESP na ePUAP, zrealizowane szkolenia profilowane dla urzędników z zakresu funkcjonalności każdego w/w systemów oraz dla administratorów platformy ePUAP. Ostatecznie w ramach zadania zostaną opracowane i wdrożone na platformie ePUAP 23 e-usługi o wysokim 3,4 poziomie dojrzałości.

30 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze szkolenie  dla pracowników Starostwa w zakresie wdrażania systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Jeszcze w tym roku zaplanowane jest wdrożenie 2 kolejnych systemów: dialogu społecznego oraz komunikacji mobilnej.  

W ramach zadania związanego z udostepnieniem zasobów geodezyjnych wykonana została wymiana oprogramowania i konwersja danych cyfrowych oraz opracowanie fotogrametryczne Powiatu - wykonanie zdjęć lotniczych całego powiatu w celu aktualizacji danych na potrzeby świadczenia usługi związanej z udostępnianiem zasobów geodezyjno-kartograficznych. 

Zaplanowano także:

- zakup licencji oprogramowania bazy danych do wdrożenia e-usług z zakresu działalności obszaru Powiatu geodezyjno-kartograficznego, który jest niezbędny w celu prawidłowej integracji wszystkich systemów teleinformatycznych dotychczas funkcjonujących w urzędzie z tymi nowowprowadzonymi, co służyć będzie także zwiększeniu bezpieczeństwa danych i wydajności współpracujących systemów, umożliwi prawidłowe funkcjonowanie rozbudowanego oprogramowania internetowego serwera danych przestrzennych
- rozbudowę oprogramowania internetowego serwera danych przestrzennych, która obejmie prace modernizacyjne mające doprowadzić do rozbudowy oprogramowania o nowe funkcjonalności,
- przetworzenie materiałów geodezyjno-kartograficznego zasobu powiatowego do postaci elektronicznej obejmujące digitalizację zgromadzonych w formie analogowej danych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz danych z opracowań geodezyjnych (operat geodezyjne, klasyfikacyjne itp.). 
Projekt zapewni interoperacyjność systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, przyczyni się do zinformatyzowania dostępu do informacji publicznej oraz informacji przestrzennej.

powrót do aktualności

2017-12-04 Przeslij link Wyświetleń: 1016

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Deklaracja dostępności

bierutów bądź dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi przygotowany publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015