Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Ole?nicy
START  |   CIASTECZKA-INFORMACJE  |   MAPA STRONY  |   KONTAKT
Wysoki kontrast
Logo Powiatu Zdjęcie
 
Powiat
Starostwo
Kultura
Edukacja
Turystyka
Akty prawne

Informacja o sesji

Informujemy, że XXXV sesja V kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10.

Porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Otwarcie sesji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach.
7. Informacja Pani Marzeny Graczyk Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017 w obszarze dróg powiatowych. 
8. Informacje Starosty Oleśnickiego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za pierwsze półrocze 2017 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 – 2030 i jej przegłosowanie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r. i jej przegłosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Oleśnicki poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego przez Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2016 i jej przegłosowanie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki i jej przegłosowanie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i jej przegłosowanie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy i jej przegłosowanie.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Komunikaty.
20. Zamknięcie sesji.

 

 
 
 
powrót do aktualności

2017-08-22 Przeslij link Wyświetleń: 256

DANE KONTAKTOWE:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
 56- 400 Oleśnica

tel. 71 314 01 14
tel. 71 314 01 11
fax 71 314 01 10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

bierutów dziadowa gmina herb kłoda miasto międzybórz oleśnica sprostowania starosta syców twardogóra współpraca wydziały biblioteka dokumenty dożynki flaga geodezja komisje koncert koncerty konsumentów odpowiedzi oświadczenia powiat prasowe projekty przdszkole przetargi publiczne rada rekrutacja rzecznik sesja starosta starostwo wicestarosta zamówienia zarząd

Wykonanie: eMKA Interactive (c) 2007-2015