Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Ciekawe miejsca

OLEŚNICA

Park Książąt Oleśnickich

 

Zamek książęcy 

Zamek książęcy jest najcenniejszym zabytkiem architektonicznym Oleśnicy, jednym z największych i najlepiej zachowanych zamków na Dolnym Śląsku. W swojej historii istniał w postaci średniowiecznego grodu, zamku gotyckiego, renesansowej rezydencji książęcej, podlegającej wielokrotnym modernizacjom.

 

Brama Wrocławska i mury obronne

Budowa murów mogła trwać nawet kilkadziesiąt lat. Mury z fosami o szerokości 7-15 m, były sprzężone z obwarowaniami zamku. Po włączeniu ok. 1400 r. do obszaru miasta kościołów pw. Bożego Ciała (później pw. NMP) i św. Jerzego, wykonano nowy odcinek murów (obejmujący oba kościoły) oraz nową wieżę bramną, nazwaną później Mariacką.

 

TWARDOGÓRA

Barokowy pałac z zabytkowym parkiem

Zaliczany do zabytków II klasy, znajduje się w rozwidleniu potoku Skorynia. Murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, piętrowy. Dach nad korpusem czterospadowy mansardowy, z lukarnami, facjaty kryte dwuspadowo; skrzydła kryte płaskimi dachami. Wokół pałacu znajduje się park, którego piękny, stary drzewostan zniszczył huragan w 1988 r. W zespole pałacowym znajdują się również resztki fosy i obwarowań ziemnych od strony wschodniej i północnej. Był siedzibą właścicieli dóbr twardogórskich i goszczańskich. Powstał na fundamentach budowli obronnej z XV w., którą wzniesiono w czasach husyckich. Przebudową zamku obronnego na pałac w stylu barokowym zajęła się Eleonora Karolina von Württemberg-Mömpelgard (1656–1743), żona księcia oleśnickiego Sylwiusza Fryderyka.

 

Bazylika Mniejsza

Neogotycki kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (zwany „górnym”) stanowi istotny element kompozycji urbanistycznej Twardogóry. Usytuowany jest w centrum tzw. rynku „górnego” (obecnie Plac Piastów). W pobliżu znajdują się budynki z XVIII i XIX w.

 

Kolekcja muru berlińskiego w Sosnówce

 

 Rezerwat Torfowisko koło Grabowna Wielkiego

W obrębie Wzgórz Trzebnicko-Ostrzeszowskich zachowało się co najmniej 10 torfowisk, ale tylko torfowisko położone między Grabownem Wielkim i Twardogórą uznane zostało w 1980 r. za rezerwat przyrody. W skład rezerwatu wchodzą 3 torfowiska bezodpływowe, położone blisko siebie, w odrębnych zagłębieniach terenu.

 

SYCÓW

Arboretum Leśne

Przyrodniczym skarbcem jest Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka, malowniczo położone pod Stradomią Dolną na północny zachód od Dziadowej Kłody w dorzeczu Widawy.Ten wielki ogród leśny ma powierzchnię około 150 ha, a składa się z następujących części: alpinarium (ogrodu roślin wysokogórskich), kolekcji dendrologicznej (1 158 gatunków i odmian), kolekcji roślin wodnych i chronionych (ponad 100 gatunków), szkółki drzew leśnych i obcego pochodzenia (roczna produkcja materiału szkółkarskiego taksonów drzew i krzewów to 200 000 sadzonek), kompleksu pięciu stawów, leśnej ścieżki edukacyjnej i automatycznej stacji meteorologicznej. Typem porastającego lasu jest bór mieszany świeży, złożony z sosny, dębu i brzozy z miejscową domieszką świerka, olchy, osiki i czeremchy. Unikatowa dendroflora liczy około 1700 polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonów drzew i krzewów pochodzących z różnych regionów Europy, Azji i Ameryki Północnej. 

 
Park Miejski

Utworzony w koncepcji parku angielskiego, z zabytkowym starodrzewem i architekturą, łączy w sobie wartości przyrodnicze, duchowe i historyczne, nawiązując do miejsca pozostawionego nam przez arystokratyczny ród Bironów von Curland, dawnych właścicieli kompleksu pałacowo-parkowego. Dzięki wsparciu środków unijnych w wysokości 3 115 491 złotych przeprowadzono rewitalizację parku (projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013). Ogólna wartość projektu zamknęła się w kwocie 4 993 336 złotych. Przedsięwzięcie miało na celu przywrócenie funkcji krajobrazowej i rekreacyjnej tego ważnego dla mieszkańców Sycowa miejsca, z którym sycowianie są związani sentymentalnie
 

 

Zalew w Stradomi Wierzchniej

 

MIĘDZYBÓRZ

Kościół ewangelicki p.w. Krzyża Świętego

Pochodzi z XV w., przebudowany w 1839 roku w stylu klasycystycznym. W pobliżu kościoła znajduje się fragment ceglanego muru obronnego z I. połowy XVI w. Kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Świętego Krzyża został wpisany do rejestru zabytków.

 

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Józefa

Wybudowany pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim. W kościele znajduje się ambona z XIX w., rzeźby 4 ewangelistów oraz zabytkowe przedmioty kultu religijnego.

 

DOBROSZYCE

Renesansowy dwór-zamek

Wzniesiony w latach 1589-1601 dla Andreasa von Hengela jako dwukondygnacyjny, czteroskrzydłowy dwór obronny na planie prostokąta, z wewnętrznym dziedzińcem, otoczony wałem i fosą. W latach 1675-1676 książę Juliusz Zygmunt przeobraził warownię w barokowy zamek jako swoją reprezentacyjną rezydencję. Po wielkiej przebudowie w 1853 r. zamek został pozbawiony barokowej ściany szczytowej oraz otoczony zabytkowym parkiem. Po 1945 r. usunięto także i inne ozdobne elementy, w związku z przystosowaniem budynku na potrzeby umieszczonej tu placówki oświatowej: Zbiorczej Szkoły Gminnej, później Szkoły Podstawowej mającej tu siedzibę aż do 1992 r. Po wielu przebudowach obecny wygląd zamku jest bardzo niewyszukany, jedynie oryginalne renesansowe obramienia okien, późnorenesansowy kamienny portal oraz barokowy portal u wejścia do północnego skrzydła przypominają jeszcze o pierwotnej świetności. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze ogrody z XVII w., zmienione w drugiej połowie XIX w.

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl