Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Edukacja dla dorosłych

Oferta Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych na BEZPŁATNĄ NAUKĘ na kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem na współczesnym rynku pracy.

W związku ze zmianami w systemie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego od 1 września 2012 r. istnieje możliwość uzyskania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nowy rok szkolny umożliwia uczęszczanie do zasadniczej szkoły zawodowej lub do szkoły średniej i równocześnie kształcenie się w różnego rodzaju formach pozaszkolnych kształcenia zawodowego.

Ukończenie kursu gwarantuje lepszą pozycję na rynku pracy oraz uprawnia do otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia (POBIERZ)

****

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy prowadzi nabór na BEZPŁATNE ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodzie Technik Handlowiec (zajęcia w ZSP Bierutów), Technik Rachunkowości (zajęcia w ZSP w Sycowie), Ślusarz (i inne) w roku szkolnym 2012/2013.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.pckzolesnica.pl oraz do odwiedzenia naszej placówki w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67.

Przyjdź do nas:
- POSZERZYSZ SWOJE KWALIFIKACJE
-ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE W DANYM ZAWODZIE
- ZWIĘKSZYSZ SWOJE SZANSE NA RYNKU PRACY CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE

Nowy zawód – nowe możliwości


OFERTA ZESPOLU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Oleśnicy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy prowadzi nabór do Szkół dla Dorosłych w roku szkolnym 2012/2013

Szczegóły oferty (POBIERZ)

Liceum Ogólnokształcące – (tryb zaoczny) – trzyletnia szkoła średnia ogólnokształcąca dla absolwentów gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz szkoły zawodowej kończąca się maturą.

Technikum Uzupełniające – (tryb zaoczny) - trzyletnia średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych kończąca się maturą i uzyskaniem dyplomu technika:
- technik handlowiec (dla absolwentów ZSZ w zawodzie sprzedawca)
- technik mechanik (dla absolwentów ZSZ w zawodach branży mechanicznej)

Warunki przyjęcia do wymienionych szkół : wiek min. 18 lat, świadectwo ukończenia niższego szczebla. Zajęcia odbywają się: w systemie zaocznym (sobota i niedziela - dwudniowe zjazdy dwa lub trzy razy w miesiącu).

Wymagane dokumenty: podanie, 2 zdjęcia (format: 37/52 mm.), wypełniona ankieta personalna (do pobrania w p.118), świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, w przypadku zmiany nazwiska – odpis aktu z małżeństwa (lub inny dokument).

Dokumenty przyjmuje i informacji udziela Sekretariat Szkoły dla Dorosłych – p.118, tel. 71-314-30-41 wewn. 111


OFERTA ZESPOLU SZKÓŁ POBNADGIMNAZJALNYCH W TWARDOGÓRZE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Twardogorze prowadzi nabór do Szkół dla Dorosłych w roku szkolnym 2012/2013.

Zawodowe kursy kwalifikacyjne (POBIERZ)

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące (POBIERZ)

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl