Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Komisje Rady Powiatu Oleśnickiego

KOMISJE RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO

1.      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
a)      Dariusz Rzepka,
b)      Wojciech Salik,
c)      Kazimierz Gębuś,
d)      Renata Wojciechowska,
e)      Maria Susidko,
f)       Wioletta Efinowicz. 

2.      Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:
a)      Kazimierz Płaksej,
b)      Jerzy Ceglecki,
c)      Jarosław Polański,
d)      Tomasz Kołaciński,
e)      Zdzisława Jakimiec,
f)       Anna Kępa.

3.      Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu:
a)      Tomasz Kołaciński,
b)      Józef Szmaj
c)      Adam Horbacz,
d)      Jan Dżugaj,
e)      Sławomir Kapica.

4.      Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
a)      Marcin Gręda,
b)      Czesław Teleszko,
c)      Józef Szmaj,
d)      Edward Podczaszyński,
e)      Marek Rubik,
f)       Stanisław Stępień.

5.      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)      Wojciech Salik,
2)      Kazimierz Płaksej,
3)      Jerzy Ceglecki,
4)      Renata Wojciechowska,
5)      Alojzy Kulig.


6.      Komisja Rewizyjna:

1)      Edward Podczaszyński,
2)      Marcin Gręda,
3)      Dariusz Rzepka,
4)      Alojzy Kulig
5)      Piotr Karasek.

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl