Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie: 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Okres realizacji projektu: od: 2016-04-18 do: 2019-06-28

Wnioskodawca: Powiat Oleśnicki

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie przy ul. Daszyńskiego 42. Termomodernizacja obejmie docieplenie budynków, wymianę stolarki, systemów grzewczych, instalację CWU oraz pomp ciepła. Inwestycja zakłada również instalację oświetlenia wbudowanego, w tym wymianę na oświetlenie LED. Zostanie wybudowana jednostka wytwarzania energii elektrycznej z OZE – panele fotowoltaiczne. Planowane są również prace towarzyszące, jak np. wykonanie dokumentacji kosztorysowej, wykonawczej oraz nadzór nad całym przedsięwzięciem.

Celem projektu jest:

- osiągnięcie min. 25 % oszczędności energii

- poprawa efektywności energetycznej źródła ciepła o min. 30 %

- zmniejszenie emisji CO2 o min. 30 %

po roku eksploatacji inwestycji

 

Inwestycja ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem budynków, a także do uzyskania oszczędności energii cieplnej. Ma za zadanie umożliwić zarządzanie energią i zapewnić oszczędność energii (CWU, CO). Ponadto wprowadzenie OZE sprzyjać będzie większej niezależności energetycznej. W wyniku redukcji emisji CO2, pyłów i innych zanieczyszczeń nastąpi poprawa jakości powietrza, co przyczyni się także do poprawy zdrowia mieszkańców gminy.

Całkowita wartość projektu: 4 281 273,45 zł

Kwota dofinansowania z UE: 3 638 036,91 zł

Termomodernizacja budynków ZSP w Sycowie - PREZENTACJA

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl