Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Strategia 2001-2007

STRATEGIA ROZWOJU
POWIATU OLEŚNICKIEGO

(w związku z dużą objętością materiału, zamieszczamy online jedynie spis treści. Całość można pobrać w postaci pliku MS Word w wersji spakowanej ZIP)

Spis treści:

Część I: DIAGNOZA POWIATU OLEŚNICKIEGO

1.

Słowo wstępne

4

2.

Założenia metodologiczne

5

3.

Charakterystyka ogólna powiatu oleśnickiego

5

4.

Środowisko przyrodnicze i jego ochrona

8

 

4.1. Zanieczyszczenia powietrza
4.2. Wody powierzchniowe
4.3. Lasy
4.4. Gospodarka odpadami
4.5. Hałas
4.6. Gleby
4.7. Kluczowe zagadnienia w gminach z zakresu ochrony środowiska

8
9
15
16
17
18
19

5.

Ludność

20

 

5.1. Ogólna charakterystyka
5.2. Rynek pracy
5.3. Edukacja
5.4. Problemy społeczne
5.5. Ochrona zdrowia
5.6. Pomoc społeczna
5.7. Kultura i sport
5.8. Bezpieczeństwo

20
21
22
24
32
34
36
37

6.

Gospodarka

39

 

6.1. Rolnictwo i leśnictwo
6.2. Przemysł i usługi
6.3. Turystyka

39
42
44

7.

Infrastruktura techniczna

45

 

7.1. Transport i połączenia komunikacyjne

45

8.

Wizerunki gmin

47

 

8.1. Gmina Bierutów
8.2. Gmina Dobroszyce
8.3. Gmina Dziadowa Kłoda
8.4. Gmina miejska Oleśnica
8.5. Gmina wiejska Oleśnica
8.6. Gmina Twardogóra
8.7. Gmina Syców
8.8. Gmina Miedzybórz
8.9. Propozycje gmin do "Strategii Rozwoju Powiatu Oleśnickiego"

47
48
50
51
54
56
58
60
62

Część II: ODPOWIEDŹ STRATEGICZNA Analiza SWOT / PEST

1.

Analiza SWOT powiatu oleśnickiego

66

2.

Analiza w poszczególnych obszarach strategicznych

68

 

2.1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska
2.2. Gospodarka i rynek pracy
2.3. Rolnictwo i obszary wiejskie
2.4. Edukacja i kultura
2.5. Ochrona zdrowia
2.6. Bezpieczeństwo

68
70
72
73
75
77

3.

Pozycjonowanie na selektorze obszarów strategicznych

79

4.

Odpowiedź strategiczna dla powiatu oleśnickiego

80

 

4.1. Wizje Powiatu Oleśnickiego
4.2. Misje Powiatu Oleśnickiego
4.3. Generowanie celów głównych
4.4. Generowanie celów szczegółowych

80
82
87
89

5.

Wybór najlepszej strategii

97

6.

Propozycje powiatu oleśnickiego do strategii rozwoju województwa dolnośląskiego

104

7.

Monitoring i ocena realizacji przyjętej strategii

105

8.

Zakończenie

105

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl