Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Skład rady

RADNI POWIATU OLEŚNICKIEGO VI KADENCJI 2018 – 2023

1. Adam Horbacz – Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego
2. Wioletta Efinowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleśnickiego
3. Marek Rubik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

4. Jerzy Ceglecki
5. Jan Dżugaj 
6. Kazimierz Gębuś 
7. Marcin Gręda 
8. Zdzisława Jakimiec 
9. Sławomir Kapica 
10. Piotr Karasek 
11. Anna Kępa
12. Tomasz Kołaciński 
13. Alojzy Kulig 
14. Kazimierz Płaksej
15. Edward Podczaszyński 
16. Jarosław Polański
17. Dariusz Rzepka 
18. Wojciech Salik 
19. Stanisław Stępień 
20.Maria Susidko 
21. Józef Szmaj 
22. Czesław Teleszko 
23. Renata Wojciechowska 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl