Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Anna Dymińska
ul. J. Słowackiego 10 pok. 407 (III piętro)
tel. (071) 314-01- 57
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat-olesnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje:
Poniedziałek: 9.00 - 12.00
Czwartek: 9.00 - 12.00

Więcej w zakładce Wydziału Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl