Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Rejestracja wizyt

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Wizytę w punkcie NPP/NPO zlokalizowanym na terenie Powiatu oleśnickiego można zgłosić w następujący sposób:

- telefonicznie pod nr tel. 570 926 267 w godz. 8.00 do godz. 15.00

- lub klikając w poniższy baner


 

 

 

 

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgodnie z art. 8 ust.8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Uwaga!
Zgodnie z §5 ust.4 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U z 2018, poz.2492) osoby uprawnione mają możliwość przekazywania opinii o udzielonej NPP lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez umieszczenie wypełnionej części B karty pomocy w zamkniętej , nieprzeźroczystej i oznakowanej urnie , która znajduje się poczekalni punktu NPP/NPO. 

 

 
 
 
 
 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl