Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego

Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego – strategiczny dokument planistyczny, który w kompleksowy sposób przedstawia kierunki rozwoju powiatu w obszarze społeczno-gospodarczym. Strategia wymienia główne problemy rozwoju powiatu i wskazuje na kierunki ich rozwiązywania. Wyznacza cele, które będą realizowane przez władze lokalne.

Punktem odniesienia dla Strategii Rozwoju Powiatu Oleśnickiego są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Programy Operacyjne.

Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego na lata 2001-2007

Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego do roku 2015

Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022

Plan działań służący realizacji strategii rozwoju powiatu oleśnickiego na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl