Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Modernizacja sieci ciepłowniczej

W ramach inwestycji wykonana została sieć ciepłownicza wysokoparametrowa preizolowana wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Przygotowania i Realizacji Inwestycji INWESTBUD Sp. z o.o. z Grodkowa.

Wartość inwestycji wyniosła 681 438,00 zł.

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl