Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2011

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2011

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim-edycja 2011”

Od 2006 r. Powiat Oleśnicki jest realizatorem „Programu wyrównywania szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim.Program w roku 2011 był skoncentrowany głównie na realizację następujących celów: edukacja teatralna - (bezpłatny udział uczniów w spektaklach ) oraz pomoc dla uczniów w wejściu na rynek pracy (kursy umożliwiające zdobywanie dodatkowych kwalifikacj zawodowych).

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

W roku 2011 program wyrównywania szans został opłacony w całości z budżetu powiatu.

Formy realizacji projektu:

NA REALIZACJĘ PROGRAMU POWIAT OLEŚNICKI W ROKU 2011 PRZEZNACZYŁ ŁĄCZNĄ KWOTĘ:      75 331,82 zł

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl