Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

I LO

Sukces pasjonata fizyki z I LO

Jakub Kłosowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy został laureatem finału ustnego Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz. 

Zawody organizowane są od wielu lat przez Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu wspólnie z Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Jakub przedstawił prezentację pod tytułem „Słońce jako nasza najbliższa gwiazda” i omówił wszystkie zjawiska na Ziemi, które ze Słońcem można powiązać. Wykład ucznia bardzo zainteresował jury konkursu, składające się z profesorów Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu

Wrocławskiego i Polskiej Akademii Nauk. Jakub Kłosowski uplasował się w finale na II miejscu. Opiekunem ucznia jest nauczycielka fizyki w ILO pani Jadwiga Parka.


Sukces germanistki z I LO w Oleśnicy    

Milena Pawlik uczennica klasy drugiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy zajęła III. miejsce w konkursie organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs o zasięgu wojewódzkim rozgrywał się w kilku kategoriach i sprawdzał umiejętność posługiwania się językiem niemieckim.

Tekst Mileny o tematyce kulturoznawczej wyróżniał się pomysłowością i poziomem językowym. W dniu 21. marca 2015 w siedzibie Filologii Germańskiej we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom. Opiekunem uczennicy była nauczycielka języka niemieckiego pani Agnieszka Tekień. Milena Pawlik swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem potwierdziła celowość słów J.W. Goethego: „Iloma językami mówisz, tylekroć jesteś człowiekiem " („Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch.")

 


Uczeń I LO Bartosz Hamarowski finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego Bartosz Hamarowski - wrażliwy i niezależny miłośnik literatury – jest w finale Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!! GRATULUJEMY!!!

Trzystopniowa Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r. Komitet Główny, który kieruje pracami merytorycznymi i organizacyjnymi Olimpiady, został powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN – najważniejszej placówce polonistycznej w kraju.

Bartek dzięki zakwalifikowaniu się do finału Olimpiady Polonistycznej jest zwolniony z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz uzyskuje prawo do przyjęcia na studia humanistyczne z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Opiekunem Bartosza jest p. Justyna Krupka , nauczycielka języka polskiego w I LO.

Ktoś mądry powiedział: pracuj, aby się stawać, nie, aby zdobywać Bartek staje się na naszych oczach zwycięzcą! Przed nim jeszcze trzeci – centralny – etap, który odbędzie się    w dniach 16 – 18 kwietnia 2015 r. w Konstancinie i w Warszawie. Trzymajcie kciuki!


Edukacja społeczno - prawna w ramach współpracy I Liceum Ogólnokształcącego
z Uniwersytetem Wrocławskim.

Uczniowie I LO już na dobre zagościli w salach wykładowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem uczestniczyli w wizycie studyjnej i w zajęciach na Wydziale  Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziale Nauk Społecznych Uczelni.
Młodzież wysłuchała wykładu   prof. Artura Ławniczaka na temat państwa, jego zarządzania, kwestii uznania państw i problemów ich dotykających. O możliwościach studiowania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii opowiedział dr Rafał Cieśla, wykładowca w Katedrze Kryminalistyki. Pan Doktor podkreślił znaczenie matury z matematyki przy rekrutacji na prawo, administrację czy ekonomię, mobilizując tym samym licealistów  do zaprzyjaźnienia się z królową nauk. Jak widać umiejętność sprawnego liczenia może przydać się... także humanistom! Po wykładzie wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia zasobów bibliotecznych Wydziału  i zapoznania się z jego strukturą.
Kolejnym punktem edukacyjnego wyjazdu był  niezwykle interesujący wykład poprowadzony przez doc. Zbigniewa Cesarza na Wydziale Nauk Społecznych, który wprowadził uczniów w problematykę  terroryzmu, jego ewolucji i współczesnego oblicza. Zdobyli oni wiedzę na temat rodzajów terroryzmu, szczególnie narodowego i religijnego, powodów angażowania się w tego rodzaju działalność oraz miejsc jego występowania. 
Udział w wykładach naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim jest efektem podjętej w tym roku szkolnym partnerskiej współpracy pomiędzy I LO a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziałem Nauk Społecznych.  Wybór tematów wykładów także nie był przypadkowy. Wpisuje się on w podstawę programową wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, a ponadto stanowi płaszczyznę rozwoju i podniesienia atrakcyjności  zdobywania wiedzy z myślą o uczniach, którzy zamierzają kontynuować edukację na kierunkach nauk społecznych oraz prawie.  Realizacja systemowego programu współpracy pomiędzy wymienionymi placówkami, polegającego na  prowadzeniu zajęć przez  nauczycieli akademickich  na terenie I LO  i udziału w zajęciach na terenie Uniwersytetu jest częścią oferty edukacyjnej dedykowanej uczniom, którzy obecnie pobierają naukę w naszej szkole i dla tych, którzy w najbliższej perspektywie czasowej wybiorą o którzy w najbliższej perspektywie czasowej wybiorą klasę o profilu prawno- ekonomicznym. Ze strony I LO współpracę koordynuje dr Anetta Grzesik- Robak. 
 


O mniejszościach narodowych i konfliktach etnicznych- spotkania akademickie w I LO

Już dwukrotnie w lutym I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy gościło pracownika naukowo- dydaktycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to efekt podjętej systemowej współpracy między I LO oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

W dniu 17 lutego dr Małgorzata Alberska, adiunkt w Instytucie Politologii poprowadziła zajęcia z klasą 2d na temat mniejszości narodowych i etnicznych, ich statusu prawno- formalnego w Polsce i praw, jakie im przysługują. Przybliżyła także realia związane z funkcjonowaniem polskiej diaspory poza granicami naszego państwa, która posiada w niektórych krajach (np. Niemcy, USA) status Polonii , a w niektórych (np. Ukraina, Litwa, Białoruś) mniejszości narodowej. Pojawił się także temat trudnej sytuacji Polaków na Litwie, a także tożsamości Ślązaków.

Konflikty etniczne w Europie były przedmiotem rozważań i dyskusji dwa dni później 19 lutego z udziałem klasy 3c. Pani dr Alberska w interesujący sposób dokonała syntetycznej analizy przyczyn i rozmiarów konfliktów narodowościowo- etnicznych w Europie, miejsc ich występowania, podejmując próbę stawiania perspektywicznych hipotez. Częścią dyskusji były także problemy demograficzne na naszym kontynencie i problemy, jakie już dziś one generują.

Podjęta tematyka wpisuje się w podstawę programową z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a spojrzenie akademickie na omawiane kwestie stanowi istotne wzbogacenie przekazu i realizacji programu.  

 


Licealiści objęci patronatem SWPS

We wrześniu 2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy a Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Na mocy tego dokumentu uczelnia objęła swoim patronatem uczniów klasy pierwszej o profilu psychologicznym. Uczniowie tej klasy będą realizowali w zakresie rozszerzonym materiał z języka polskiego, historii oraz biologii. Przedmiotami uzupełniającymi będą podstawy psychologii oraz podstawy medioznawstwa. Tak zaplanowany program nauki w sposób szczególny przygotowuje młodzież do studiowania na kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo.

Dzięki nawiązaniu kontaktów naukowych ze Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu uczniowie klasy psychologicznej I LO będą mieli możliwość zapoznania się z bazą naukową i dydaktyczną uczelni oraz uczestniczenia w wielu ciekawych inicjatywach i przedsięwzięciach zorganizowanych przez studentów i kadrę naukową SWPS.

 Licealiści wezmą udział w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym SWPS-u "Strefa Młodzieży". 

Już od października 2014r. będą uczestniczyli w spotkaniach psychologicznych organizowanych w siedzibie uczelniPoruszone zostaną problemy okresu dorastania, akceptacji siebie, depresji, tolerancji i seksualności. Warsztaty psychologiczne prowadzone przez naukowców SWPS będą odbywać się również w siedzibie liceum. Celem ćwiczeń jest nabycie i doskonalnie umiejętności uczestników w zakresie autoprezentacji, asertywności, komunikacji, efektywnego zarzadzania czasem oraz rozwijanie własnych talentów.

W ramach współpracy uczelni z liceum w lutym 2015r. trenerzy SWPS przeprowadzą w Oleśnicy warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz warsztaty dla  rodziców i nauczycieli na temat komunikacji z młodzieżą w zakresie seksualności.

Ponadto Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej po raz kolejny zadeklarowała objęcie patronatotem Powiatowego Konkursu Wiedzy Psychologicznej, który I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy organizuje wspólnie z PCEiK.

 


Licealiści w parlamencie

Miło nam zakomunikować, że 4 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy: Kornelia Serwata i Sebastaian Kisiel (2c) oraz Anna Zdubek (1a) i Piotr Michalak (1d), zostali młodymi posłami XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży .

Kornelia i Sebastian przeprowadzili w szkole debatę na temat możliwości edukacyjnych i rozwojowych, jakie wiążą się z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Ania i Piotr natomiast w trakcie debaty wypracowali, wspólnie z jej uczestnikami, strategię wzrostu aktywności społecznej wśród młodych ludzi.

W debatach uczestniczyli Zbigniew Potyrała- Starosta Oleśnicki, Małgorzata Iwańska- Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Zofia Wypchło- Dyrektor I LO, Michał Jaros- poseł na Sejm RP, Anna Mierżwińska- przedstawicielka biura posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady, Walerian Pietrzak- przewodniczący Zarządu Powiatu Oleśnickiego, Katarzyna Jurzyk - opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, Adam Cianciara - Regionalny Ośrodek Debat Międzynarodowych, Piotr Pawłowski- zastępca Burmistrza Oleśnicy, Marta Pituła- Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego, Paulina Bilska- Marek z organizacji pozarządowej Semper Avanti wraz z Wolontariuszkami z Filipin i Wietnamu, Agnieszka Kasina - Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, przedstawiciele oleśnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Opiekunami, przedstawiciele obecnego Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz uczniowie I LO.

Należy podkreślić, że Kornelia i Sebastian znaleźli się na pierwszym miejscu wojewódzkiej listy młodych posłów. W maju będą uczestniczyć w pracach warszawskiej komisji, która przygotuje Sejm Dzieci i Młodzieży na XX sesję w dniu 1 czerwca 2014 r. Opiekunem i koordynatorem przedsięwzięcia była dr Anetta Grzesik-Robak (nauczyciel wos w I LO).
Młodym Posłom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Uczniowie debatowali z parlamentarzystami

W dniu 5 września 2013 roku uczniowie klasy 3c I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy wraz z opiekunem dr Anettą Grzesik-Robak, uczestniczyli w debacie z europarlamentarzystami: Lidią Geringer de Oedenberg oraz Piotrem Borysem, które odbyło się w Teatrze Lalek we Wrocławiu.

Nietypowe miejsce spotkania wynikało z przygotowanego spektaklu z inicjatywy biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu pt. „Parlament Europejski kontra Kryzys”, który nasi uczniowie mogli obejrzeć. W przedstawieniu zostały uwypuklone w atrakcyjny sposób główne przyczyny kryzysu ekonomicznego w Europie, a także sposoby jego pokonania.

Widzowie wcielili się w rolę posłów do Parlamentu Europejskiego, których decyzje miały rzeczywisty wpływ na rozwój wydarzeń na scenie. Publiczność nie miała łatwego zadania, bo w podejmowaniu trudnych decyzji przeszkadzał okropny Kryzys. Próbował on pokrzyżować wszelkie plany Parlamentu, w jak największym stopniu poróżnić jego członków i uniemożliwić doprowadzenie do kompromisu w jakiejkolwiek sprawie. Starał się nie dopuścić do zatwierdzenia składu Komisji Europejskiej oraz wyboru Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kiedy ze względu na oszczędności widzowie-posłowie odrzucili pomoc dla krajów rozwijających się, wszechobecny na widowni Kryzys przekonał ich do przyjęcia, ustawy o przyznaniu obywatelom Unii Europejskiej milionów darmowych cukierków. Każdy wybór miał swoje konsekwencje.

Europy bronił dzielny Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a na straży jakości i przejrzystości debaty publicznej stał Dziennikarz. Kiedy doszło do ostatecznego starcia pomiędzy Kryzysem a Europą, w emocjonującym pojedynku szachowym z "Odą do Radości" w tle, kiedy wydawało się, że Europa już przegrała, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wspomagany przez widzów wyprowadził zwycięskie ciosy. Chociaż Kryzys odgrażał się jeszcze i zapowiadał swój powrót, młodzież opuszczała widownię z uśmiechem i bogatsza o nowe doświadczenia.


Europejski Dzień Języków

Dnia 26 września 2013 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy  było gwarno i internacjonalnie. W tym dniu obchodzony był Europejski Dzień Języków.

I LO postanowiło uczcić ten dzień. Szkołę zdobiły barwne plakaty, w czasie przerw rozbrzmiewały piosenki w różnych językach, a uczniowie wyrażali swoją miłość do języków i różnorodności kulturowej Europy, malując na twarzach flagi krajów europejskich. Licealiści uczestniczyli w warsztatach dotyczących egzaminu maturalnego z języków obcych prowadzonych przez przedstawicieli wydawnictw: Panią Beatę Zabuską - „Nowa Era” i Pana Patryka Szubińskiego - „Pearson”, którzy objęli imprezę patronatem.

Jednak głównym punktem obchodów EDJ był Powiatowy Konkurs na Prezentację Multimedialną. Pomysłodawcami konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy. W tym roku organizacją tego przedsięwzięcia zajęli się angliści i germaniści z I LO w Oleśnicy, przy wsparciu Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Do konkursu zgłosiły się zespoły z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego.
Uczniowie indywidualnie lub w drużynach dwuosobowych przygotowywali prezentacje w języku angielskim lub niemieckim na temat: „O kim powinien usłyszeć świat”. Ich bohaterami byli m.in. Wisława Szymborska, Maria Skłodowska-Curie, Krzysztof Penderecki, Tomasz Beksiński, Robert Friedrich, a nawet Mariusz Pudzianowski.

Wszyscy uczestnicy z ogromną starannością przygotowali swoje wystąpienia i reprezentowali wysoki poziom, toteż komisja konkursowa dopiero po długich i burzliwych obradach wyłoniła laureatów (szczegółowa lista nagrodzonych na stronie www.pceik.pl).

Koordynatorkami przedsięwzięcia w I LO w Oleśnicy były p. Agnieszka Tekień, p. Karina Przybyła  oraz p. Magdalena Czarkowska.


Licealista najlepszy na Dolnym Śląsku

21 marca 2013 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego     w Oleśnicy wzięli udział w XXI Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.Jakub Kłosowski, uczeń klasy I A , zajął pierwsze miejsce w kategorii 2 J, czyli uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, w której na Dolnym Śląsku wystartowało 750 osób.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR ma swoje korzenie w Australii, gdzie został zorganizowany w latach osiemdziesiątych. Na terenie Europy pojawił się we Francji w 1990 roku i z inicjatywy matematyków francuskich ogarniał stopniowo coraz więcej krajów europejskich. W chwili obecnej jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie. Polska przystąpiła do konkursu w 1992 roku i od samego początku zajmuje drugie miejsce po Francji pod względem liczby uczestników. Od 1994 roku działa towarzystwo "Kangourou Sans Frontiéres" skupiające europejskich organizatorów konkursu. Głównym organizatorem KANGURA w naszym kraju jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych działające pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Konkurs ma charakter jednorazowego testu.  Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res.    

Szkolnymi organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: p. Joanna Siedlecka i p. Tomasz Lorek


 

Posłowie z Liceum

Ze wszystkich szkół oleśnickich tylko uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy będą reprezentować nasze miasto podczas XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  

I LO w Oleśnicy jest także jedyną szkołą ponadgimnazjalną reprezentującą powiat oleśnicki. Z województwa dolnośląskiego wyłoniono 32 posłów, w tym aż 6 z I LO. W tej grupie znaleźli się: Maksymilian Siwecki kl. II a, Magdalena Barcz kl. II a, Stanisław Partyka kl. II b, Wojciech Harbacewicz kl. II b, Małgorzata Perczak kl. I c, Kamila Kościor kl. I c .

Uczniowie dniach 4 i 5 kwietnia 2013 r. przeprowadzili cykl debat dotyczących lokalnego ekorozwoju. Wśród uczestników znaleźli się zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i szerokie grono przedstawicieli władzy lokalnej oraz lokalnego biznesu. Dyskutowano na tematy związane ze zdrową żywnością, bezpiecznym i ekologicznym transportem, jak też na temat możliwości aktywnego włączania się uczniów w działania proekologiczne. .

Więcej na ten temat na:  http://lo1.olesnica.pl/?p=886 Sprawozdania ze spotkań zostały przesłane do komisji oceniającej Sejmu RP, która dokonała ich weryfikacji, a następnie podjęła decyzję o wyborze Młodych Posłów.

Opiekunem i koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w I LO w Oleśnicy dr Anetta Grzesik- Robak.

 Serdecznie gratulujemy!


 

XXVIII Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Rodzina, ach, Rodzina...Jest zaczątkiem wszystkiego, co nas tworzy. Powołuje nas do życia, przyzwyczaja do świata i kształtuje w nas wartości. Jest pierwszym źródłem wiedzy, wiary i marzeń. W rodzinie znajdujemy radość i uczymy się trudu pracy, która nas wzbogaca. Rodzina sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Jedyni w swoim rodzaju. 

Szesnaście. Tyle szkół im. Juliusza Słowackiego znajduje się w Polsce. Jest ich także kilka poza granicami naszego kraju – w Czechach, na Liwie i na Ukrainie. Wśród tysięcy innych europejskich szkół tylko tych kilkanaście może powiedzieć o sobie: należę do rodziny „Słowaków”, co znaczy – uczę określonych wartości, inspiruję do pracy, jestem wyjątkowa i takimi czynię moich uczniów. 
               
Być może nie jest łatwo dostrzec to i docenić podczas codziennych trudów zdobywania wiedzy. Dlatego właśnie, zupełnie spontanicznie, trochę przypadkowo, zrodziła się idea zlotów szkół noszących imię poety z Krzemieńca. Otóż, te spotkania pozwalają zrozumieć sens kontynuowania pamięci o Słowackim i ciągłego pochylania się nad jego twórczością. Tego właśnie doświadczyliśmy – ja i mój kolega, Marcin Grabowski, uczniowie klasy III D oraz nasz opiekun p. Aleksander Radzyniak, uczestnicząc w tegorocznym, XXVIII Zlocie Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego. 
               
18 października przywitało nas i ugościło piękne miasteczko, Grodzisk Wielkopolski. Przez trzy dni mogliśmy czerpać z tamtejszego spokoju oraz ciepła i gościnności ludzi, którzy na ten czas przyjęli nas do siebie.

Każdy dzień spędzony w Wielkopolsce był intensywny, każdy pełen nowych, ciekawych przeżyć i odkryć. Czwartek rozpoczął się uroczystą inauguracją tegorocznego zlotu. Następnie czekał nas koncert i pokaz świateł laserowych. Wzięliśmy udział w hucznej paradzie ulicami Grodziska, której przewodziła młodzieżowa orkiestra dęta. Odwiedziliśmy tamtejszą Muzealną Izbę Tradycji i wysłuchaliśmy fascynującego wykładu kustosza, pana Dariusza Matuszewskiego, który porwał nas nie tylko swoją wiedzą, ale przede wszystkim – szczerą pasją, źródłem jego erudycji.  W niewielkim, zabytkowym, drewnianym kościółku, wypełnionym zapachem starości i tajemnicy, obejrzeliśmy spektakl na podstawie „Króla – Ducha”, przygotowany przez uczniów grodziskiego „Słowaka”. Całą tę obfitość wrażeń zebraliśmy zalewie w ciągu jednego popołudnia. Kolejnego dnia czekały na nas nowe – udział w konkursach, wyjazd do Poznania, zwiedzanie stolicy Wielkopolski. Zasłuchani w pełne żarliwości opowiadania Pana Przewodnika, poznawaliśmy historię pięknego miasta, które wznosiło się, kształtowało i rozwijało na wpół za sprawą niemieckiej sprawności organizacyjnej, na wpół - dzięki polskim samozaparciu i przekorze. Wreszcie – spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, dzieliliśmy się między sobą spostrzeżeniami, fascynacjami, zaciekawieniem i znużeniem. Dziewczyny, które przyjechały na zlot z Krzemieńca, wypytywaliśmy o to, jak im się żyje na Ukrainie; chłopcy z Warszawy opowiadali o twórczych projektach realizowanych przez ich szkołę. Każdy z nas miał coś do powiedzenia. Każdy wniósł coś ciekawego do wspólnych dyskusji. 
Zupełnie tak, jak to bywa w rodzinie. 
               

Myślę, że tym spoiwem, które nas łączyło, były przede wszystkim – prócz „siły fatalnej” – wzajemna otwartość i serdeczność. To niezwykłe i piękne, że rodzina „Słowaków” działa i spotyka się mimo, iż nie jest w żaden sposób uregulowana prawnie, nigdzie zarejestrowana, nie ma spisanych żadnych statutów ani określonych reguł funkcjonowania. Po prostu – trwa, jako więź i potrzeba powrotu. Zainicjowana i zespolona przez wciąż niezaspokojoną ciekawość życia i twórczości Juliusza Słowackiego, przez pragnienie odczytywania go na nowo.                                                                                 Opiekunem grupy był p. Aleksander Radzyniak

 


 

Spotkanie z ks. Isakowiczem -Zalewskim

W dniu 11 czerwca 2012 roku w LO odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim oraz Prezesem Terenowego Koła Związku Sybiraków w Oleśnicy – p. Tadeuszem Mireckim. W trakcie spotkania wręczono nagrody książkowe laureatom II edycji konkursu pt. „Moi przodkowie na Kresach”. Nagrody otrzymali uczniowie: z klasy III A Kacper Mirecki, z klasy II E Marta Piwowarska , z klasy I C Anita Fedyniuk oraz Jakub Przysiężny. Bohaterem jednej z prac był zaproszony gość  p. Tadeusz Mirecki.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z losem Polaków żyjących na Kresach Wschodnich w okresie II wojny światowej. Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski, który od wielu lat zajmuje się tym tematem, wręczył uczniom nagrody książkowe. Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących zarówno kwestii historycznych, jak i bieżących. Ideą konkursu było zachęcanie uczniów do poznawania losów swoich przodków, a tym samym historii Polaków pochodzących z  Kresów Wschodnich, którzy w wyniku tragicznych wydarzeń II wojny światowej stali się mieszkańcami naszego dolnośląskiego regionu. Organizatorką spotkania była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w I LO – dr Anetta Grzesik – Robak.


Ekologiczny projekt licealistów

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy już drugi semestr uczestniczą w PROJEKCIE EKOLOGIA innowacyjnym, interdyscyplinarnym programie nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską, nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowany jest w partnerstwie czterech podmiotów. Liderem projektu jest Centrum Badawczo-Szkoleniowe Dobre Kadry Sp. z o.o., a partnerami: Uniwersytet Wrocławski, laboratorium SGS Eko-Projekt Sp. z o.o i Dr.Kerth+Lampe-Geo-Informatic GmbH (Niemcy).

Projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. I LO jest jedną z dwunastu szkół ponadgimnazjalnych, która zakwalifikowała się do udziału w tym innowacyjnym programie. Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczyciel biologii, pani mgr Urszula Rafalska. Członkami zespołu nauczycielskiego są: geograf - pani mgr Izabela Przyłęcka i matematyk/informatyk – pan mgr Tomasz Lorek.

W ramach zajęć uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie trzech żywiołów: Ziemia, Powietrze i Woda. Na początku grudnia członkowie zespołów wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery, a w lutym odwiedzili Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy.

Pierwszy semestr zakończył się spotkaniem dwóch grup, których przedstawiciele rywalizowali w Quizie dotyczącym tematyki żywienia i żywności. Konkurs wygrała uczennica klasy I B Kornelia Powąska.

Od drugiego semestru, licealiści pracują nad zagadnieniami dotyczącymi powietrza, zdobywają wiedzę na temat zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności i zjawisk fenologicznych. 15 marca uczniowie zapoznali się z pracą Elektrociepłowni Wrocław, gdzie mieli okazję zdobyć wiedzę na temat rodzaju i poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery i dopuszczalnych norm. Dowiedzieli się, że ciepło i prąd dla miasta Wrocławia uzyskiwane są również w około 20% z biomasy. W najbliższym czasie, przy współpracy profesjonalnego laboratorium SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. z Pszczyny, uczniowie będą monitorować poziom zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza w wybranych punktach miasta Oleśnicy. Nawiązana została również współpraca z dr Józefem Krawczykiem – pracownikiem Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i doradcą metodycznym PCiK-u, który przeprowadził z młodzieżą zajęcia teoretyczne dotyczące biomonitoringu. Kontynuacją tych zajęć będzie sporządzenie mapy porostowej miasta Oleśnica, w celu określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza SO2.

Dzięki udziałowi w projekcie, I LO otrzymało sprzęt do pracowni przedmiotowych, pozwalający na wykonywanie badań terenowych. Najbardziej zaangażowani uczniowie, w nagrodę, będą mieli możliwość udziału w obozie naukowym finansowanym z funduszy unijnych.


Dzień otwarty w liceum

Dnia 31 marca 2012 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy zorganizowało Dzień Otwarty adresowany szczególnie do gimnazjalistów i ich rodziców. 

Pomysł ten okazał się dobrym sposobem na promocję szkoły. Nauczycielom i uczniom udało się zaprezentować atuty szkoły oraz pokazać przyjemną atmosferę panującą w jej murach. Na gości czekały rozmaite atrakcje. Nauczyciele wraz z uczniami prowadzili zajęcia, mające zainteresować daną dziedziną nauki – fizyką, chemią, biologią itp. Uczniowie I LO przygotowali dla gości liczne niespodzianki. Można było zobaczyć m.in. inscenizację „Tanga” Mrożka, obejrzeć prace plastyczne młodzieży, wziąć udział w loterii fantowej czy po prostu potańczyć na sali gimnastycznej. Dla gości przewidziany był również poczęstunek. Dzień ten był także doskonałą okazją do rozmów z obecnymi uczniami, nauczycielami i dyrekcją. Dzięki temu gimnazjaliści mogli osobiście przekonać się o osiągnięciach I Liceum. Podczas dnia otwartego udało się także oficjalnie otworzyć pierwszą w Oleśnicy półkę Bookcrossingową. Jest to ogólnoświatowa akcja polegająca na dzieleniu się książkami z innymi pasjonatami czytelnictwa. Podczas otwierania półki obecni byli przedstawiciele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oleśnicy- Pani Dyrektor Anna Zasada i Pan Rafał Wojtczak. Tym samym od 31 marca można odwiedzać I Liceum, aby poszukać dla siebie ciekawej lektury w „uwolnionych” tego dnia książkach.


Spotkanie w I LO z Lidią Geringer de Oedenberg

W obecnym roku szkolnym Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z instytucjami partnerskimi (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,  przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce)  ogłosiły konkurs pt. „Moja szkoła w Unii Europejskiej- edycja Powrót do szkoły”. Został on podzielony na dwa etapy- wojewódzki i ogólnopolski. Do udziału w konkursie zgłosiły się uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy z klasy III d: Anita Słupianek, Aleksandra Polak          i Aleksandra Żelichowska pod  opieką  nauczyciela WOS,  dr Anetty Grzesik- Robak. W ramach pierwszego, wojewódzkiego etapu, przygotowały  film dotyczący wolontariatu pod  tytułem: „Wolontariat dla tych, którzy pomagają, czy dla tych, którym pomagamy?”. Film okazał się sukcesem. Jego autorki  otrzymały pierwszą nagrodę w województwie dolnośląskim. Tym samym przeszły do etapu ogólnopolskiego. Druga część konkursu poległa na zorganizowaniu wizyty posła Parlamentu Europejskiego. 

W dniu 30 stycznia 2012 r. gościliśmy w  I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy panią europoseł Lidię Geringer de Oedenberg. Spotkanie przygotowały i prowadziły  uczennice biorące udział w konkursie. W rozmowie z p. Geringer poruszone zostały   bieżące i ważne kwestie  wynikające  z naszej obecności  w Unii Europejskiej. Dotyczyły one możliwości edukacyjnych polskiej młodzieży w UE,   budzącej wiele emocji  sprawy ACTA,  perspektyw rozwoju UE i realizacji koncepcji Europy różnych prędkości, oceny polskiej prezydencji w Radzie UE, jak też  obecnej sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. P. Geringer  przybliżyła uczestnikom spotkania (uczniowie klasy IId, IIIc, IIId) wiele interesujących  szczegółów, wynikających z pełnienia funkcji europosła, jak też przedstawiła swój punkt widzenia na poruszane tematy. Bez wątpienia wizytę p. Geringer można ocenić jako istotną lekcję w  ramach tzw.   edukacji obywatelskiej i europejskiej.  
 

 

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl