Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
56- 400 Oleśnica

tel. 71/314-01-14, 71/314-01-11
fax: 71/314-01-10

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Oleśnicy      

biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

Oficjalna strona internetowa: www.powiat-olesnicki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy: www.bip.powiat-olesnicki.pl

Kierownictwo:
Starosta Oleśnicki: Jan Dżugaj (kierownik Urzędu)
Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego: Sławomir Kapica  
Skarbnik Powiatu: Barbara Długosz

Starostwo Powiatowe
NIP: 911-16-80-379
Regon: 931950330
 
Powiat Oleśnicki
NIP: 911-17-80-454
Regon: 931934696

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnicy: 
- od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg:
- od poniedziałku do piątku: 7.45 - 15.15

Godziny pracy Referatów Starostwa w Sycowie:

- Architektury i Budownictwa oraz Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.30 – 15.30 wtorek: 8.30 – 16.30
- Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00 - 14.45, wtorek 9.00 - 16.00

Telefony do Referatów Starostwa w Sycowie:

Wydział Komunikacji i Dróg: 71/721-83-97
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 71/721-83-94

Godziny pracy referatu w Twardogórze:

- od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Telefon: 71 606 63 08

Skargi i wnioski

W sprawie skarg i wniosków Starosta Oleśnicki przyjmuje w każdy wtorek od godz. 9.00 - 11.00 oraz od godz.15.00 -16.00. Poza wyznaczonym terminem możliwe są spotkania indywidualne, których termin należy ustalić telefonicznie lub osobiście.
Kontakt: sekretariat I piętro pok. 209, tel. 71 314 01 11.

Dyżury Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu wizyty.
Kontakt: Biuro Rady Powiatu, I piętro pok. 202, tel. 71/314-01-08.

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl