Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

 
Trasa Południowa
Trasa ta ma 27 kilometrów długości i prowadzi przez Dobroszyce, Kolonię Strzelce, Sadków Łuczynę, Mękarzowice, Siekierowice, Dobrzeń i Dobrą.
0,0 km Ruszamy sprzed stacji PKP Dobroszyc, wzdłuż torów kolejowych w kierunku północnym. Po około 900 metrach skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż krawędzi lasu.
1,2 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i za ostatnimi zabudowaniami skręcamy w las. Po około 400 metrach odbijamy w lewo i dalej jedziemy prosto.
3,0 km Wjeżdżamy na drogę asfaltową w Kolonii Strzelce i jedziemy aż do skrzyżowania, przy którym stoi krzyż. Tam kierujemy się lewo, w drogę szutrową. Mijamy mostek i docieramy do Kolonii Strzelce II.
4,6 km Za ostatnimi zabudowaniami jedziemy zgodnie z biegiem drogi głównej, aż dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo, w kierunku Sadkowa.
6,3 km Sadków. Jedziemy prosto, aż do skrzyżowania. Tu skręcamy na Łuczynę.
9,3 km Po wjeździe do Łuczyny kierujemy się do centrum wsi, a po dojechaniu do skrzyżowania z drogą główną skręcamy w lewo, kierując się na Siekierowice. Po około 200 metrach za skrzyżowaniem skręcamy w prawo i udajemy się brukowaną drogą do Mękarzowic.
11,6 km Koło kapliczki we wsi skręcamy w prawo. Jedziemy cały czas prosto, po drodze mijamy mostek i drogą asfaltową wjeżdżamy do Siekierowice.
13,0 km Jesteśmy na skrzyżowaniu przy kościele. Trasa prowadzi nas zaś w lewo, na południowy wschód aż do skrzyżowania z drogą Dobroszyce- Dobrzeń. Tu kierujemy się w prawo, na Dobrzeń.
17,4 km Na rozwidleniu na wschodzie Dobrzenia skręcamy na lewo w brukowaną drogę, która przechodzi dalej w polną. Kierujemy się na Dobrą.
20,8 km Jedziemy w lewo na drogę asfaltową do Dobrej.
22,9 km Przejeżdżamy cała wieś i dopiero na jej końcu skręcamy w prawo. Drogą polną wyjeżdżamy z Dobrej. Jedziemy do Dobroszyc, mijając po drodze budynek Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Caritas.
25,0 km W pobliżu ośrodka skręcamy w prawo i dojeżdżamy do drogi głównej, która poprowadzi nas do centrum wsi. W rynku skręcamy w prawo, a za Urzędem Gminy w lewo. Po drodze mijamy Gminne Centrum Kultury oraz zespół szkół.
25,6 km Skręcamy w prawo i drogą wojewódzką jedziemy na wschód, by przy wyjeździe ze wsi skręcić w lewo. Następne 200 metrów i skręcamy w prawo, na drogę prowadzącą do stacji PKP. Przed torami zjeżdżamy w lewo do budynku stacji.
27,4 km Kończymy naszą przejażdżkę przed stacją PKP Dobroszyce.
 
Trasa Leśna
Trasa ta jest zróżnicowana terenowo i wysokościowo. Jej długość wynosi ok. 30 kilometrów i wiedzie prze: Dobroszyce, Kolonię Strzelce, Sadków, Złotów, Malerzów i Białe Błoto.
0,0 km Znowu startujemy przed stacja PKP i poruszamy się identycznym fragmentem trasy jak w poprzednim szlaku rowerowym czyli jedziemy do Sadkowa przez Kolonię Strzelce i Kolonię Strzelce II.
7,2 km Z Sadkowa wyjeżdżamy w kierunku północno- zachodnim i na rozwidleniu skręcamy w prawo, a na kolejnym- w lewo. Zmierzamy prosto w kierunku lasu.
8,6 km Na rozwidleniu wybieramy drogę w lewo, dalej na wprost.
9,9 km Mijamy ruiny tzw. „Zamku myśliwskiego” i dalej jedziemy prosto.  
10,9 km Na rozwidleniu jedziemy prosto, czyli z drogi głównej zjeżdżamy w gruntową. Dalej zmierzamy na północ, a kolejne skrzyżowania przejeżdżamy generalnie prosto i dopiero po 1,5 kilometra, na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo. Około 200 metrów dalej ponownie skręt w lewo i dalej już prosto.
13,5 km Wjeżdżamy do Złotowa, gdzie na głównym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, by po 100 metrach znowu kierować się na prawo. Na rozwidleniu, po 300 metrach, jedziemy w lewo i po minięciu zabudowań Złotowa znów w lewo, zjeżdżając tym samym w drogę gruntową. Na kolejnym rozwidleniu znowu skręcamy w prawo, później w lewo, by ostatecznie jechać w kierunku wschodnim. Na zjeździe udajemy się na Malerzów.
16,9 km Docieramy do drogi asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo, do centrum wsi. Tam możemy podziwiać starą hubertówkę. Drogą główną udajemy się do wsi Białe Błoto.
22,4 km Na skrzyżowaniu głównym we wsi za krzyżem skręcamy w lewo. Jedziemy na wschód wśród zabudowań i po 400 metrach odbijamy w prawo.
23,0 km Wjeżdżamy na tak zwaną :drogę słupkową”, która jest szerokim traktem śródleśnym. Poprowadzi ona nas do drogi asfaltowej Dobroszyce- Twardogóra.
25,5 km Jedziemy tą drogą na południe, skąd skręcamy w prawo, by znaleźć się w Kolonii Strzelce.
27,0 km Dalsza część trasy prowadzi znanymi nam już drogami, gdyż nimi wyruszaliśmy na przejażdżkę.
27,5 km Wyjeżdżamy z Kolonii Strzelce i skręcamy w lewo, do lasu.
28,9 km Skręcamy w prawo, a później w lewo.
30,5 km Skręt w prawo i jadąc wzdłuż torów kolejowych docieramy do stacji PKP.
 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl