Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

 Trasa Pałacowa
Jej długość to ok. 38 kilometrów i wyznaczono ją przez następujące miejscowości: Oleśnica, Spalice, Boguszyce, Miodary, Brzezinkę, Sokołowice, Cieśle, Wyszogród, Nowoszyce, Świerznę. Przebiega ona głównie drogami lokalnymi o małym natężeniu ruchu.
0,0 km Startujemy z rynku w Oleśnicy, skąd ulicami: Matejki, Wojska Polskiego i Brzozową  dojeżdżamy do Spalic.
2,5 km Następnie główną drogą dojeżdżamy do Rzędowa.
4,0 km Wyjeżdżamy z rzędowa w kierunku Boguszyc.
5,8 km Dojeżdżamy do centrum wsi, gdzie znajduje się kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o konstrukcji szachulcowej. Następnie skręcamy w lewo udając się w kierunku północno- zachodnim.
7,0 km Na skrzyżowaniu za wsią skręcamy w prawo w kierunku wsi Miodary, po drodze mijając Kolonię Miodary.
11,1 km Na krzyżówce w Miodarach skręcamy w prawo, następnie koło cmentarza również w prawo, zmierzając do wsi Brzezinka.
14,0 km We wsi Brzezinka znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także pozostałości barokowego zespołu pałacowego.
15,6 km Wyjeżdżamy ze wsi Brzezinka i za ostatnimi zabudowaniami skręcamy w lewo w polna drogę. Na rozwidleniu w lesie wybieramy drogę nieco w lewo, później w prawo, jednak przez skrzyżowania przejeżdżamy prosto.
17,1 km Przecinamy drogę Oleśnica- Ostrów Wielkopolski i niezbyt równa ścieżką polną dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo.
18,1 km Na pierwszym rozwidleniu dróg jedziemy w lewo, aż do wyjazdu z lasu. Tu skręcamy w prawo, aż do wyjazdu na drogę asfaltową.
20,2 km Wjeżdżamy na drogę Oleśnica- Ostrów Wielkopolski, gdzie jedziemy w lewo.
20,6 km  Przed Kolonią Sokołowice zjeżdżamy na prawo w drogę gruntową, prowadzącą do Sokołowic. Dalej jedziemy prosto przez las i za mostem skręcamy w lewo. Znajdujemy się w centrum Sokołowic, gdzie na dużym skrzyżowaniu jedziemy w lewo.
22,7 km Teraz jedziemy w kierunku południowo- wschodnim, w poprzek rzeki Oleśnica. Przekraczamy most a następnie na rozwidleniach jedziemy najpierw w lewo, a na następnym w prawo.
23,8 kmPrzecinamy drogę Oleśnica- Ostrów Wielkopolski i kierujemy się w stronę Cieśli. Trasa prowadzi drogą gruntową.
25,5 km Przejeżdżamy drogę krajową nr 8 i dojeżdżamy do centrum wsi, skąd kierujemy się na południe.
26,7 km Dojeżdżamy do wsi Wyszogród, jedziemy dalej prosto aż do wsi Nowoszyce.
30,2 km Nadal jedziemy prosto na południe, docierając do drogi głównej, prowadzącej z Oleśnicy do Bierutowa.
31,1 km Skręcamy w prawo, a potem już prosto do Oleśnicy. Zmierzamy ku ul. Bolesława Krzywoustego. Dojeżdżamy do strzeżonego przejazdu kolejowego. Nieco dalej napotkamy na miejską trasę, która prowadzi ul. Bolesława Krzywoustego. W ten sposób docieramy prawie do centrum.
37,9 km Trasa nasza kończy się na rynku w Oleśnicy.
 
Trasa Parkowa
Jest ona długości 42 kilometrów, o średnim stopniu trudności. W całości prowadzi ona po terenie równinnym, bez większych podjazdów. Wytyczona jest przez następujące miejscowości: Oleśnica, Spalice, Boguszyce, Sokołowice, Ostrowinę, Junoszy, Ligotę Polską, Poniatowice, Stronię, Zarzysko, Wszechświęte, Wyszogród, Bogusławice.
0,0 km Początek trasy znajduje się już tradycyjnie na rynku w Oleśnicy, skąd jedziemy ulicami: Matejki, Wojska Polskiego i Brzozową, aż do Spalic.
2,5 km Skręcamy w lewo przy wjeździe na drogę asfaltową w Spalicach, jadąc wprost do Rzędowa.
4,0 km Dalej poruszamy się w kierunku północnym do Boguszyc, gdzie przy kościele skręcamy w prawo.
6,2 km Następnie jedziemy cały czas prosto, jednocześnie przecinając Potok Boguszycki, w rejonie którego znajduje się użytek ekologiczny.
9,0 km Przejeżdżamy przez Sokołowice i za wsią na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, na drogę z mostem, jednocześnie zmierzając do Kolonii Sokołowice.
12,1 km Zbliżamy się do drogi Oleśnica- Międzybórz, gdzie skręcamy w lewo, na północny wschód.
16,7 km Po przejechaniu 4 kilometrów skręcamy w prawo z drogi asfaltowej i jedziemy droga gruntową w stronę Ostrowiny.
18,4 km Skręcamy w prawo na drogę asfaltową i jesteśmy już we wsi. Jedziemy prosto, najpierw na południe, następnie zaś na południowy wschód, przez las.
20,5 km Na skrzyżowaniu, za jednym z małych kompleksów leśnych, a przed następnym, skręcamy w prawo w stronę zabudowań. To właśnie tu znajduje się przysiółek Junoszyn. Następnie skręcając w prawo wjeżdżamy na drogę główną, która poprowadzi nas do Ligoty Polskiej. Mijamy przysiółek Zielonkę i zaraz pojawiają się pierwsze zabudowania Ligoty Polskiej.
24,7 km Dojeżdżamy do rogi krajowej nr 8 relacji Wrocław- Warszawa, którą przecinamy i jedziemy w stronę Poniatowic. Tam za przejazdem kolejowym zaczyna się droga gruntowa, która jest kontynuacją asfaltowej. Odtąd jedziemy na południe, kierując się cały czas prosto.
29,6 km Jesteśmy we wsi Stronia. Jedziemy prosto przez skrzyżowania, a za wsią na rozwidleniu kierujemy się na prawo do przyczółku Smółczyc.
32,9 km Jadąc prosto docieramy do wsi Zarzysko, gdzie na ostrym zakręcie skręcamy w lewo.
33,6 km Mijamy wieś Wszechświęte i za wsią na skrzyżowaniu z drogą główną jedziemy w prawo, do małej wsi Wyszogród.
35,4 km Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy w stronę Bogusławic i Oleśnicy. Jedziemy skrajem Bogusławic. Za wsią droga nieco zakręca w prawo, przejeżdżamy przez mostek i cały czas poruszamy się drogą asfaltową.
37,6 km Dojeżdżamy do niestrzeżonego przejazdu kolejowego i wjeżdżamy do Oleśnicy.
38,8 km Ul. Wileńską kierujemy się prosto do centrum. Na rondzie dalej jedziemy prosto. Następnie ul. Lwowską, aż do ul. Św. Jadwigi, która doprowadzi nas do rynku.
41,9 km Kończymy trasę na oleśnickim rynku.
 
Trasa Ulicówek
Długość tej trasy wynosi 30 kilometrów. Prowadzi ona przez Oleśnicę, Spalice, Boguszyce, Dąbrową, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Bystre.
0,0 km Rozpoczynamy jazdę z oleśnickiego rynku i kierujemy się na północ następującymi ulicami: Matejki, Wojska Polskiego i Brzozową.
2,5 km Wyjeżdżamy na Spalice i prostą drogą kierujemy się na Rzędów. Za wsią jedziemy prosto do Boguszyce, gdzie skręcamy najpierw w lewo i zaraz w prawo, a dalej prosto w kierunku kościoła.
5,8 km Koło kościoła jedziemy w lewo by za wsią znowu skręcić w lewo przejeżdżając przez niestrzeżony przejazd kolejowy linii Wrocław- Ostrów Wielkopolski.
9,0 km Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy wprost do wsi Dąbrowa.
9,8 km Dalej jedziemy prosto, mijając wieś. Z oddali widoczna jest już panorama Oleśnicy z charakterystycznymi pięcioma wieżami.
11,6 km Na większym skrzyżowaniu wśród pół skręcamy w prawo do Jenkowic.
13,6 km Wjeżdżamy na drogę główną wsi. Droga z niewielkimi zakrętami wiedzie prosto do Smardzowa. Wszystkie skrzyżowania przecinamy, aż dotrzemy do drogi głównej w Smardzowie.
17,0 km Skręcamy w prawo i jedziemy drogą krajową nr 8 przez Smardzów. Po przebyciu ruchliwej drogi skręcamy w lewo, kierując się na Nieciszów.
19,8 km  Wjeżdżamy do Nieciszowa, gdzie na skrzyżowaniu na środku wsi skręcamy w prawo. Dalej trasa wiedzie drogą gruntową. Po lewej mijamy kapliczkę. Przy wjeździe z lasu droga skręca w prawo i prowadzi wzdłuż jego krawędzi.
23,4 km Wjeżdżamy na drogę asfaltową i skręcamy w lewo. Widzimy już zabudowania wsi Krzeczyn.
24,3 km Mijamy zjazd do wsi i nieco dalej na rozwidleniu, jedziemy w lewo, na północny wschód, przez las.
27,3 km Jesteśmy we wsi Bystre, gdzie kierujemy się droga główną na Oleśnicę.
28,5 km Wjeżdżamy do Oleśnicy, jednocześnie mijając po prawej Osadę Bystre. Ul. Ludwikowską docieramy do wiaduktu, gdzie za nim rozpoczyna się ul. 3 Maja, która to prowadzi prosto do centrum miasta.
30,5 km Meta naszej trasy znajduje się na rynku w Oleśnicy.
 
Trasa Podworska
Trasa ta prowadzi przez: Oleśnicę, Ligotę Wielką, Smolną , Zbytową, Ligotę Małą, Krzeczyn i Bystre. Długość około 31 kilometrów; średni stopień trudności.
0,0 km Początek trasy w rynku w Oleśnicy, skąd wyruszamy na południe ul. 3 Maja.
0,9 km Za wiaduktem kolejowym jedziemy w prawo w ul. Południową, w kierunku Ligoty Wielkiej. Po drodze mijamy Osadę Bystre.
4,8 km Docieramy do Ligoty Wielkiej i skręcamy w lewo, w kierunku wschodnim. Droga asfaltowa skręca wpierw w prawo, później w lewo.
6,9 km Widzimy pierwsze zabudowania wsi Smolna.
8,6 km Za wsią na rozwidleniu dróg skręcamy w prawo, na południe. Na skrzyżowaniach jedziemy prosto i dopiero po wyjeździe do lasu jedziemy w lewo, zgodnie z biegiem drogi głównej. W oddali widzimy już zabudowania wsi Zbytowa.
13,6 km Wjeżdżamy na drogę główną do Zbytowej, gdzie skręcamy w prawo wzdłuż doliny Widawy. 
14,6 km Jedziemy ciągle prosto główną drogą, która szerokim łukiem skręca w prawo.
18,0 km Wjeżdżamy na drogę asfaltową i jedziemy w prawo. Po przejechaniu przez most na Smolnej, widoczne są już pierwsze zabudowania wsi Ligota Mała. Jedziemy prosto aż do drogi głównej.
19,3 km Wyjeżdżamy na drogę główną i skręcamy w lewo. Opuszczamy wieś, wjeżdżając na drogę gruntową, prowadzącą na południowy zachód.
21,6 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Mijamy m.in. mostek na Świerznem i staw.
22,7 km Na rozwidleniu wybieramy drogę prowadzącą w kierunku północnym, wprost do wsi Krzeczyn.
24,6 km Jesteśmy w centrum wsi i kierujemy się prosto główną drogą.
26,2 km Wyjazd z Krzeczyna. Przecinamy drogę asfaltową i ciągle kierujemy się na północ. Przejeżdżamy niewielki kompleks leśny i za nim ukażą się zabudowania wsi Bystre.
29,1 km Przez skrzyżowanie z Bystrym jedziemy dalej prosto w kierunku Oleśnicy. Wjeżdżamy do miasta.
31,5 km Mijamy znany już nam wiadukt linii kolejowej i jedziemy ulicą 3 Maja.
32,4 km Rynek w Oleśnicy, gdzie kończymy jazdę.
 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl