Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

 
Trasa Spacerowa:
0,0 km Trasa spacerowa rozpoczyna się na rynku w Oleśnicy, gdzie dominantą jest klasycystyczny ratusz. Przed głównym wejściem znajduje się kolumną z uskrzydloną Nike, natomiast całość rynku okalają dziewiętnastowieczne kamieniczki mieszczańskie. Stąd zmierzamy ulicą Matejki do skrzyżowania z ul. Kościelną.
0,2 km. Tutaj zatrzymujemy się na chwilę przy kościele Najświętszej Panny Maryi i św. Jerzego. Powstał on w wyniku połączenia dwóch świątyń gotycki i obecnie znajduje się tu parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Matki Bożej. Naprzeciwko kościoła stoi natomiast budynek szkoły muzycznej, który pierwotnie zwany był „Domem Wdów”, gdyż zamieszkiwały go wdowy po pastorach. Zabytkowy charakter miejsca podkreślają średniowieczne mury miejskie, których długość szacuje się na 1650 m. Następnie ruszamy w tą samą stronę mijając rondo z ulicą Rzemieślniczą, zmierzając do sygnalizacji świetlnej przy ul. Wojska Polskiego.
0,4 km Przecinamy ul. Wojska Polskiego, wjeżdżając w ul. Spacerową, która prowadzi nas do stawów miejskich. To właśnie one wraz z parkiem oraz centrum rekreacji stanowią wspaniałe miejsce do odpoczynku weekendowego.
0,7 km  Mijając parking wjeżdżamy na dróżkę okalającą staw. Mijamy także letni amfiteatr, w którym odbywają się festyny oraz koncerty.
1,1 km Na końcu dróżki skręcamy w lewo i po 100 metrach przekraczamy drewniany mostek, skąd można jeszcze lepiej podziwiać uroki tego miejsca. Dalej jadąc prosto przekraczamy rzekę Oleśnica, by następnie skręcić w prawo na drogę gruntowa. Po prawej stronie widać rzekę.
2 km Na rozwidleniu polnych dróg skręcamy dwa razy w lewą stronę. Poruszamy się skrajem pól i łąk, natomiast po lewej stronie widać panoramę miasta z charakterystycznymi wieżami. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a następnie w lewo, jednak cały czas jesteśmy drogą gruntową.
3 km Po prawej stronie mijamy gospodarstwo rolne, jednocześnie wjeżdżając w drogę brukowaną. Skręcamy w lewo, dojeżdżając do ul. Wielkopolnej, gdzie po prawej stronie znajdują się korty tenisowe.
4,1 km Dojeżdżamy do ul. Północnej , skręcając w lewo, a następnie w prawo zgodnie z biegiem ulicy. . Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Nowowiejską, przy której znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.
4,4 km Powtórnie przecinamy ul. Wojska Polskiego, wjeżdżając w dalszą część ul. Nowowiejskiej.
5,0 km Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Wrocławską , gdzie w głębi widać już Bramę Wrocławską.
5,3 km Dojeżdżamy do Bramy Wrocławskiej, która jest pozostałością dawnego sytemu fortyfikacyjnego księstwa oleśnickiego, a następnie chodnikiem zmierzamy ku rynkowi.
5,6 km Koniec trasy przy ratuszu w Oleśnicy

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl