Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Trasa Wielka Powiatowa jest ideą integrującą. Łączy trasy gminne w jedną wielką trasę-pętlę o długości około 140 kilometrów. Przejechanie trasy w całości to twardyTrasa Wielka Powiatowa - kliknij aby powiększyć orzech do zgryzienia, wyzwanie dla silnych, wytrwałych zwolenników dwóch kółek.
Oczywiście nie ma obowiązku (jeszcze) przejechania całej trasy. Można ją sobie podzielić na wygodne odcinki i w kilka dni poznać Powiat Oleśnicki.
Na Wielką Powiatową składają się fragmenty tras gminnych oraz 5, tak zwanych, łączników. Są to odcinki dróg, proste lub prawie proste, zawsze łatwe do identyfikacji w terenie, łączące dwie trasy z różnych gmin. Łączniki nie są trasami ani częściami tras, lecz uzupełniają w 5 miejscach pętlę, tam, gdzie same trasy nie łączą się. Co nie znaczy, że to będą nudne, nie warte zainteresowania przejazdy.
Wielka Powiatowa stanowi inspiracją dla kreowania inicjatyw: sportowych, turystycznych czy kulturalnych. Na jej trasie odbywać się będą zawody sportowe i turystyczne, rajdy i marsze. To początek, lista pomysłów i możliwości jest otwarta.
Wielką Powiatową można rozpocząć w dowolnym miejscu. Umownie, przy jej opisie, początek umiejscowimy na Rynku w Oleśnicy i stąd, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przyjrzymy się całej pętli.
0.0 km Rynek w Oleśnicy. Jedziemy początkowo trasą "Ulicówek", przez Spalice, Boguszyce, Dąbrowę do Jenkowic.
13.6 km Na skrzyżowaniu w centrum Jenkowic skręcamy w prawo, opuszczając tym samym trasę "Ulicówek". Udajemy się pierwszym łącznikiem prosto na zachód. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie z drogą do Dobroszyc. Docieramy do Dobrej i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo.
15.2 km Jesteśmy na trasie "Południowej", która prowadzi przez Dobroszyce, stację PKP Dobroszyce do Kolonii Strzelce. Jest to wpierw końcowy fragment tej trasy, a od stacji - początkowy.
25.3 km Skrzyżowanie w północnej części Kolonii Strzelce. Opuszczamy trasę "Południow
26.8 km Skrzyżowanie, gdzie rozpoczyna się tak zwana "droga słupkowa", którą prowadzi trasa "Leśna". Dalej pojedziemy drogą asfaltową, czyli skręcamy w prawo, opuszczając wspomnianą trasę. Jedziemy teraz drugim łącznikiem, przez las, w kierunku stacji PKP Grabowno Wielkie. Mniej więcej w połowie łącznika, po przebyciu około 2,6 kilometra, na skrzyżowaniu napotkamy ponownie trasę "Leśną", po lewej stronie.
32.1 km Stacja PKP Grabowno Wielkie. Tu rozpoczyna się trasa "3 powiatów", która pojedziemy aż do Domasławic. Prowadzi ona przez Grabowno Małe, centrum Twardogóry i Goszcz. Na skrzyżowaniu w północnej części Domasławic skręcamy w prawo i opuszczamy trasę "3 powiatów".
54.3 km Jedziemy trzecim łącznikiem, generalnie na wschód, drogą najpierw gruntową, a od Bąkowa asfaltową. Na skrzyżowaniu w centrum wsi Kamień napotykamy trasę "Bogactwa lasu".
58.0 km Trasą "Bogactwa lasu" zmierzamy do centrum Międzyborza.
64.6 km Od głównego skrzyżowania w Międzyborzu jedziemy generalnie na południe trasą "Pograniczną". Wpierw jedziemy jej początkowym fragmentem, a od skrzyżowania na zachodzie Kraszowa końcowym fragmentem trasy "Pogranicznej". Niecały kilometr za leśniczówką Osowiec, w okolicy ciągnących się południkowo ziemnych umocnień z okresu II wojny, skręcimy w lewo i opuścimy trasę "Pograniczną".
71.7 km Jedziemy czwartym łącznikiem, na południowy wschód, przez las. Na skrzyżowaniach i rozwidleniach wybieramy zawsze kierunek na wprost, a po lewej stronie stale będzie nam towarzyszyć wspomniany wcześniej ciąg umocnień. Miniemy przysiółek Karolków z prawej, za którym droga będzie miała już wyraźnie kierunek południowo wschodni.
74.5 km Nieco na północ od Stawu Rybota napotkamy trasę "Drogą Krzyżową". Udajemy się nią teraz do centrum Sycowa.
80.1 km Rynek w Sycowie. Odtąd trasą "Do Arboretum" zmierzamy na południe. W okolicach samego Arboretum napotkamy trasę "Skrajem lasu", którą później będziemy jechać.
88.2 km Przed wjazdem do Arboretum. Stąd trasa "Skrajem lasu" zawiedzie nas do Stradomii Nowej.
90.2 km Od Stradomii Nowej wybieramy końcowy fragment trasy "Wzdłuż Miłki i Widawy", aż do Stradomii Dolnej.
91.4 km Przez skrzyżowanie pojedziemy prosto i trasą "Zabytkowych alei" dotrzemy do Miłowic. Wpierw pojedziemy początkowym fragmentem trasy, do Dziadowej Kłody a stamtąd, jej końcowym odcinkiem udamy się do Radzowic. Stąd wariantem alternatywnym trasy "Zabytkowych alei" dojedziemy do Miłowic.
102.9 km We wsi skręcamy w prawo i odcinkiem trasy "Wzdłuż Miłki i Widawy" dotrzemy do wsi Lipka, a następnie wyjedziemy z niej.
105.9 km Za wsią, gdy trasa "Wzdłuż Miłki i Widawy" skręca w prawo na drogę gruntową, my jedziemy prosto. Piątym łącznikiem zmierzamy na południowy zachód, prosto do Wabienic.
109.5 km Skrzyżowanie w centrum Wabienic. Udając się prosto, trasą "Folwarczną" dotrzemy do Zamku w Bierutowie.
117.1 km Stamtąd bez problemu dostaniemy się na Rynek, skąd trasą "Myśliwską" pojedziemy do Kijowic. Po opuszczeniu Bierutowa tą samą drogą prowadzą zarówno trasa "Myśliwska", jak i "Doliną Widawy".
119.5 km Począwszy od głównego skrzyżowania w Kijowicach jedziemy trasą "Doliny Widawy". Przez Zawidowice dotrzemy do Zbytowej.
126.7 km Na głównym skrzyżowaniu w Zbytowej skręcimy w prawo i trasą "Podworską", jej początkowym odcinkiem, udamy się, przez Smolną i Ligotę Wielką, do Oleśnicy.
Po przejechaniu około 140.3 km dotrzemy na Rynek w Oleśnicy, gdzie kończymy Wielką Powiatową.

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl