Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Rok 2011
W roku 2011 powiat oleśnicki zrealizował projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze”. Całkowita wartość wynosła 4 284 992 zł, z czego kwota 2 142 496 zł pochodzi z NPPDL.

 W ramach inwestycji na przebudowywanym odcinku o długości 1350 m wykonano następujące roboty:
- modernizacja nawierzchni oraz ciągów pieszych po obu stronach jezdni, wykonanie ronda, poszerzenie drogi, budowa obustronnych chodników wraz z jednostronna ścieżką rowerową, budowa zatoki autobusowej.

Relacja z otwarcia drogi

 

Rok 2010
10 marca 2010 r. Zarząd Powiatu Oleśnickiego podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi, wiodącej od rynku w Dobroszycach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D o łącznej długości 3,33 km.

W ramach oszczędności, jakie powstały po przetargach na wyłonienie wykonawców robót, Zarząd Województwa zaproponował rozszerzenie rzeczowej realizacji zadania, w wyniku czego powstała możliwość przebudowy większego niż planowano wcześniej, odcinka drogi. Inwestycja przedłużona została o 1,59 km i prowadzi do drogi szybkiego ruchu S8.
Przebudowanym został  niemal pięciokilometrowy odcinek usprawniający płynność ruchu, poprawiono bezpieczeństwo komunikacyjne. Powstały nowe odwodnienia, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, chodniki, nowe oznakowanie jezdni. Całkowita wartość inwestycji wyniosła:  8 215 972,85 zł
Kwota dotacji wynosi 3 000 000 zł
Wkład własny: 5 215 972,85 zł 

Rok 2009

W roku 2009 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek) zrealizowane zostały dwie inwestycje:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1511 D (ul. Wały Jagiellońskie-Wiejska - Stawowa –Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920 D-etap I: ul. Wiejska”. Wartość tego projektu wyniosła: 6 106 347,16 zł kwota dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 3 000 000,00 zł, 350 000 zł wkład Miasta Oleśnicy, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1466 D, 1468 D, 1920 d na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego”, czyli kilometrowy odcinek od Ligoty Wielkiej w kierunku Krzeczyna, o wartości projektu: 3 148 966,28 zł, kwota dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1 574 483,14 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu
W ramach tego projektu przebudowany został także most na rzece Świerzna, na drodze powiatowej nr 1468 D. Koszt przebudowy wyniósł 1 253 502,70 zł, a dofinansowano ten projekt ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej 536 000 zł, oraz budżetu powiatu.

Galeria zdjęć:

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl