Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2009

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2009

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim-edycja 2009”

 

W roku 2009 w budżecie państwa nie zostały zarezerwowane pieniądze na realizację projektu wyrównywania szans edukacyjnych. Tym samym nie mogliśmy pozyskać dotacji, przykładem lat ubiegłych. Niemniej jednak cele zawarte w programie były realizowane w roku 2009 w całości z budżetu powiatu.Formy realizacji projektu:
- zajęcia podnoszące jakość nauczania oraz przygotowujące do podejmowania aktywności zawodowej ( zajęcia dla maturzystów),
- zajęcia umożliwiające zdobywanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy ( kursy zawodowe dla uczniów)
- edukacja teatralna i filmowa

NA REALIZACJĘ PROGRAMU POWIAT OLEŚNICKI W ROKU 2009 PRZEZNACZYŁ ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 298 405,89 zł

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl