Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2007

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim-edycja 2007”

Formy realizacji projektu:
Zajęcia pozalekcyjne:
- koła przedmiotowe
- zajęcia rozwijające zainteresowania i predyspozycje
- zajęcia sportowe
- edukacja teatralna i filmowa
Zajęcia wakacyjne
- obozy sportowe
- obozy językowe
- zajęcia sportowo-rekreacyjne
- warsztaty fotograficzne i plastyczne
Zajęcia umożliwiające zdobywanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
- certyfikat: „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymiana butli gazowych”
- certyfikat spawacza europejskiego metodą MIG / MAG
WARTOŚĆ PROJEKTU: 573.574,00 zł
NA REALIZACJĘ PROJEKTU OTRZYMANO ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 387.358,00 zł

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl