Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Wyrównywanie szans edukacyjnych 2006

1. Formy realizacji projektu:

  • Zakup podręczników do bibliotek szkolnych
  • Stypendia
  • Zajęcia pozalekcyjne:

- koła przedmiotowe
- zajęcia rozwijające zainteresowania i predyspozycje
- zajęcia sportowe
- edukacja teatralna i filmowa

  • Wycieczki przedmiotowe
  • Zajęcia umożliwiające zdobywanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy:

- certyfikat: „ Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych”

WARTOŚĆ PROJEKTU: 800.000,00 zł
W tym:
ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA: 400.000,00 zł

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl