Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Dajmy wszystkim dzieciom szansę aktywności i rozwoju

„Dajmy wszystkim dzieciom szansę aktywności i rozwoju”

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oleśnicy, ul. W. Polskiego 8

Obszar D – likwidacja barier transportowych

WARTOŚĆ PROJEKTU
DLA OBSZARU „D": 527.955,00
DOTACJA ZE ŚRODKÓW PFRON: 200.000,00 ZŁ
WKŁAD WŁASNY: 327.955,00 ZŁ

 

38% środków na realizację projektu pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu EDUKACJA

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl