Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Oficjalna strona

Szkoła i internat miejscem rozwoju

Obszar A - wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówki specjalnej

WARTOŚĆ PROJEKTU
DLA OBSZARU „A": 111.114,05 ZŁ
DOTACJA ZE ŚRODKÓW PFRON: 111.114,05 ZŁ

 

100% środków na realizację projektu pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu EDUKACJA

 

Obszar B- wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno- bytowej placówki specjalnej zapewniającą całodobową opiekę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym

WARTOŚĆ PROJEKTU
DLA OBSZARU „B”: 37.737,00 ZŁ
DOTACJA ZE ŚRODKÓW PFRON: 29.252,40 ZŁ
WKŁAD WŁASNY: 8.484,60 ZŁ

 

77,52% środków na realizację projektu pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu EDUKACJA

Obszar C- likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówki specjalnej

WARTOŚĆ PROJEKTU
DLA OBSZARU „C”: 313.540,00 ZŁ
DOTACJA ZE ŚRODKÓW PFRON: 188.175,61ZŁ
WKŁAD WŁASNY: 125.364,39 ZŁ

 

Winda została dofinansowana w 60% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu EDUKACJA

 

Wydrukowano z www.powiat-olesnicki.pl